Sólisté


Mario De Rose
generální hudební ředitel / dirigent

Miloslav Veselý
provozní šéf opery

Alexandr Beň
sólista opery / baryton

František Brantalík
sólista opery / basbaryton

Zdeňka Dubská
inspicientka

Michaela Freudenschussová
inspicientka a členka sboru opery

Iva Hošpesová
sólistka opery / soprán

Světlana Mládková
tajemnice opery

František Řihout
dramaturg

Romana Strnadová
sólistka opery / mezzosoprán

Sergej Škalikov
baletní mistr

Kateřina Špilauer Hájovská
sólistka opery / soprán

WeiLong Tao
sólista opery / tenor

Miroslava Veselá
sólistka opery / soprán

Martin Veselý
sbormistr, korepetitor

Dagmar Volfová
sólistka opery / mezzosoprán

Aleš Voráček
sólista opery / tenor
   

Orchestr


Martin Peschík
dirigent

Jan Bubák
asistent dirigenta, korepetitor

Martin Červinka
housle I. / koncertní mistr

Václav Žák
violoncello / koncertní mistr

Milan Bílek
bicí

Lana Bílková
housle II.

Věra Böhmová
flétna

Dana Borovanská
klarinet

Zuzana Bouchnerová
harfa

Karel Bulán
hoboj

Josef Bürger
housle I.

Josef Cibula
flétna

Lilia Červená
korepetitor

Václav Čurda
lesní roh

Marie Eiblová
violoncello

Rostislav Frák
housle II.

Martin Hejn
fagot

Pavel Hoch
kontrabas

Pavel Hovorka
trubka

Zdeněk Jirsa
lesní roh

Igor Kačírek
housle II.

Pavla Kačírková
flétna

Michal Kazár
housle I.

Jaroslav Klíma
fagot

Josef Klíma
viola

Zuzana Kolářová
housle II.

Pavel Koldínský
bicí

Larissa Koltsová
viola

Jan Korbel
housle II.

Otakar Kovář
trombon

Josef Krejčík
trombon

Oto Kříž
klarinet

Martin Kubišta
II. klarinet

Tomáš Lapice
bicí

Lenka Ochmanová
housle I.

Roman Ondřich
klarinet

Marie Pešková
housle I.

Libor Petřvalský
housle II.

Václav Plášil
housle I.

Vojtěch Pospíšil
hoboj

Jaroslava Procházková
viola

Jiří Rychetník
kontrabas

Daneš Sládek
trombon

Zdeněk Škoda
fagot

Petr Štochl
violoncello

Milan Študlar
hoboj

Jiřina Tauerová
housle I.

Miroslav Valenta
lesní roh

Marie Vargová
housle I.

Zdeněk Vrubel
lesní roh

Karel Watzko
housle II.

Marie Watzková
viola

Zdeněk Zavřel
trubka

Petr Zíka
hoboj

Jiří Zikmunda
I. trubka

Josef Žák
violoncello

Marie Žáková
violoncello
   

Sbor opery


Jolana Bártová

Rut Budínová

Kateřina Bukovská
členka sboru opery / soprán

Gabriela Burianová

Alena Čechová

Pavel Dušek

Josef Falta

Světlana Juránková

Pavel Klenka

Pavel Klíma

Marie Klímová

Michaela Korychová

Zdeňka Lapicová

Jana Málková

Jan Mrkvička

Otakar Novák
člen operního sboru / tenor

Jiří Pasovský

Zuzana Peschíková

Lukáš Randák

Pavel Tůma

Pavel Vrzal
   

Externí spolupráce