1D Ateliér Pro školy

Ateliér 3D přináší divákům všech věkových kategorií od předškoláků až po seniory celou škálu komponovaných programů. Ty mají za cíl přiblížit hravou formou umělecký proces tvorby napříč všemi soubory Jihočeského divadla. Nabízí speciální programy pro školy: dopolední pořady a workshopy souvisejících s jednotlivými inscenacemi, v nichž se studenti stanou aktivními partnery akce na jevišti, dále interaktivní prohlídky divadelních prostor či tematické dílny, které poputují přímo za žáky a studenty do škol. V rámci Ateliéru 3D vznikají i dlouhodobé inscenační projekty, na kterých se podílejí školy ve spolupráci s jednotlivými soubory Jihočeského divadla. Speciální programová řada je rovněž zaměřena na seniory: edukační programy, kurzy pro seniory, přednášky pro Univerzitu 3. věku, programy Klubu přátel Jihočeského divadla aj.

© 2002 - 2017 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice