Komponovaný baletní večer MOZ-ART

Tweetněte nás!
Mirabell / foto Michal Siroň

Je mnoho důvodů, proč jsme tento večer zařadili do našeho repertoáru. Jednak proto, že Mozart a jeho umělecké dílo souvisí a je silně spojeno s Českou republikou. Často a rád tu pobýval a pracoval.
Druhým podnětem je, že geniálního českého choreografa Jiřího Kyliána považuji za „Mozarta“ tanečního umění. Jeho choreografické dílo je – stejně jako Mozartova hudba – plné života, lásky a lidství, prodchnuté živostí, napětím, humorem a vždy v naprostém souladu s hudbou. Umělecká tvorba W. A. Mozarta i Jiřího Kyliána je velice originální. Jeho vynikající choreografii nazvanou Six dances (Šest tanců) uvedeme ve druhé části večera. Tento choreografický počin je pro tanečníky velkou výzvou a pro diváky nevšední zábavou.
Také já cítím, že Mozartova hudba je velice blízká mému naturelu i mým uměleckým vizím. Bylo pro mne výjimečnou zkušeností vnořit se do jeho hudebního světa, když jsem vytvářel choreografii Mirabell, kterou uvedeme v první části našeho mozartovského večera. Mirabell je taneční báseň, která zrcadlí Mozartovu hudbu.
Attila Egerházi

Šestr tanců / foto Michal Siroň

Komponovaný baletní večer MOZ-ART, který bude mít  svou premiéru 1. února 2014 v DK Metropol (rezervace vstupenek ZDE)  je složen ze dvou choreografií, jež jsou inspirovány dílem geniálního skladatele W. A. Mozarta. Autorem první z nich – MIRABELL – je umělecký šéf baletního souboru JD Attila Egerházi, ŠEST TANCŮ je dílem světově proslulého předního českého choreografa žijícího v zahraničí Jiřího Kyliána.
Oba balety (každý však jiným způsobem) zobrazují duši Mozarta, jak ji vidí choreografové. Můžeme se těšit na žánrově pestré představení. Samotné kostýmy tanečníků pak jen podtrhují mozartovskou dobu.
Kylián pracoval s představou tanečníků coby loutek v dětském divadélku - v imaginárním světě vykonstruovaném poté, co si přečetl výbor dopisů, které psal Mozart své ženě Konstanci. Dopisy hravé a provokativní stejně jako vážné a zoufalé.
Choreografie Jiřího Kyliána jsou po technické stránce velmi náročné, přesto je jeho balet velmi atraktivní a všude ve světě žádaný. Svědčí o tom i fakt, že se ve světě hraje každý den jedna z jeho choreografií. Šest nejoblíbenějších, líbivých a humorných choreografií budou mít možnost vidět diváci i během našeho baletního večera. V inscenaci Šest tanců zazní skladba W. A. Mozarta Šest německých tanců pro orchestr - D dur, A dur, C dur, G dur, B dur a D dur, KV 571.

Mirabell / foto Michal Siroň

Balet Mirabell, jenž dostal název podle barokního zámku a jeho květinových zahrad v Salzburgu, je dle Egerháziho poezií, dílem mnoha poloh stejně rozličných, jako byl Mozart sám - humor, drama, láska… Je koláží tanečních prvků a myšlenek, pro které pak vybíral Egerházi hudební fragmenty.
Celé představení je realizováno ve spolupráci s TCP - Tanečním centrem Praha – konzervatoří o.p.s. Tentokrát se stejným dílem podílely oba subjekty nejen po umělecké stránce, ale také po stránce finanční. V inscenaci Mirabell účinkuje na scéně 23 tanečníků (16 Jihočeské divadlo, 7 Taneční centrum Praha), proto by tato choreografie bez spolupráce s TCP nemohla být realizována.
Spolupráce obou subjektů má již pětiletou tradici. Studenti konzervatoře tak díky ní nabudou praktické taneční dovednosti a nemálo z nich se stává v návaznosti na účinkování v inscenacích JD po ukončení studia adepty na stálé členy baletního souboru. Taková spolupráce není v taneční branži obvyklá, nicméně je srovnatelná například s praxí učňů odborných učilišť v podnicích svých potenciálních budoucích zaměstnavatelů.
Premiérové uvedení inscenace MOZ-ART můžeme vnímat jako mírně opožděnou oslavu narozenin W. A. Mozarta, od jehož narození uplynulo v pondělí 27. ledna 2014 již 258. let.


© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů