Petr Šporcl odešel z jeviště života

Tweetněte nás!

Motto:

…spěchal jsem k jedinému oknu, bylo modré. / Přinášeli mi je vždycky vstříc /
ptáci na křídlech. / Každý den o něco blíž.
Pak se mé okno zavřelo. / Občas je však vídám, ale jen když zavřu oči. /
A včera nastal podzim.
Hrozny jsou jako zlaté střapce / na divadelní oponě
a ticho, které chodí s podzimem, hovoří rodnou řečí hřbitovů, /
kam zvolna stékají / stružky našich životů.
Bolest znám dobře, / je to zlá a umíněná sestra.
Smrt je tajemství, / za které se platí hrůzou.
Okno je dávno zbouráno / a ptáci odletěli do vinic. /
Ještě chvíli tichu naslouchat, / když se očím zdá,
že plný hrozen na keři / touží být uchopen.

/ Jaroslav Seifert – Okna na křídlech ptáků

Jihočeské divadlo s bolestí oznamuje, že po krátké nemoci náhle zemřel přední člen činohry

PETR ŠPORCL
(7. 1. 1942 – 28. 8. 2014).

Pro činoherní soubor Jihočeského divadla je tato nenadálá ztráta o to větší, neboť Petr Šporcl patřil nejen k jeho nejrespektovanějším uměleckým osobnostem, ale zároveň byl až do poslední chvíle právem jedním z nejobsazovanějších herců.
Do Jihočeského divadla nastoupil hned po absolvování DAMU v Praze v sezóně 1965/66 a zůstal mu věrný po celý svůj život. Škála jeho jevištních rolí je tu vskutku impozantní. Od začátečnických milovnických úloh (např. Ferdinand v Schillerových Úkladech a lásce) dozrál rychle k tzv. charakternímu oboru. Jeho herectví mu navíc umožňovalo střídat s velkou přesvědčivostí nejrůznější dramatické žánry, včetně hudebních. V sezónách 1986/87 až 1987/88 stál jako umělecký šéf i v čele činoherního souboru.
Vytvořil na 150 jevištních postav. Za všechny jmenujme některé jeho role „erbovní“ – ať už to byl Pierre Bezuchov z Piscatorovy dramatizace Vojny a míru, August August v Kohoutově hře August August, august, Petr Vingl v Shakespearově Snu noci svatojánském, dále titulní roli garderobiéra Normana ve slavné hře Garderobiér R. Harwooda, krále Agamemnóna v Euripídově Ifigenii v Aulidě, Horáce Giddense v Lištičkách L. Hellmanové, titulní postavu v Holbergově komedii Jeppe z vršku, Elwooda P. Dowda z komedie Harvey M. Chaseové, Drdova Trepifajksla v Dalskabátech, hříšné vsi i titulní postavu ve Slobodziankově Proroku Iljovi.
V poslední době se do paměti diváků zapsaly nezapomenutelně i jeho další role z klasické dramatiky - Candy ze Steinbeckových O myších a lidech, Shylock ze Shakespearova Kupce benátského, Danforth z Millerových Čarodějek ze Salemu, pan Bennet v dramatizaci Pýchy a předsudku J. Austenové, Teiresiás ze Sofoklova Oidipa, Krásčin otec v Hrubínově Krásce a zvířeti, ale i portréty našich současníků (tajemník Hanuš v Havlově Odcházení, kněz Batko v Zelenkově Očištění).
Ačkoli byl Petr Šporcl věkem doyenem činoherního souboru, nepatřil nikdy k tzv. „staré herecké gardě“. Jeho nestárnoucí kreativní schopnosti jej předurčovaly k tomu, že pro Jihočeské divadlo byl vpravdě jednou z jeho nejnezbytnějších hereckých tváří.
Patřil rovněž k vyhledávaným rozhlasovým interpretům. Těšil se z úspěchů svých dvou synů hudebníků – houslisty Pavla a violoncellisty Petra a ze svých vnoučat.
Odchod Petra Šporcla ze scény života a divadla zůstává těžko nahraditelnou ztrátou.

Poslední rozloučení s Petrem Šporclem se koná ve čtvrtek 4. 9. od 12.00 hod. v hřbitovní kapli sv. Otýlie.

Kohoutův August, augustDrdův TrepifajkslHarvoodůw NormanElwood v Harveyovi M. Chaseové Hrubínův Krásčin otec Shakespearův ShylockHorác Giddens v Lištičkách L. HellmanovéZelenkův Kněz BatkoPan Bennez v Pýše a předsudku J. AustenovéSchillerův Ferdinand

© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů