Zahajovací koncert sezóny 15/16 v katedrále sv. Mikuláše

Tweetněte nás!

V sobotu 12. 9. 2015 od 19.30 hod. v katedrále sv. Mikuláše uvede orchestr opery JD pod taktovkou generálního hudebního ředitele Maria De Rose večer symfonické hudby J. Brahmse a B. Martinů.

Johannes  Brahms (1833 -1897) – Symfonie č. 2 D dur, op. 73
Bohuslav Martinů (1890 - 1959)  - Koncert pro violoncello a orchestr č. 2
Dirigent - Mario De Rose
Violoncello - Václav Žák
Orchestr opery Jihočeského divadla

Na tradici oratorních i sborových koncertů opery JD v katedrále Sv. Mikuláše naváže v sobotu 12. září tentokrát velký symfonický koncert složený z děl hudebních velikánů 19. a 20. století, Johannese Brahmse a Bohuslava Martinů. V akusticky dokonalém chrámovém prostředí zazní díla, jež - s nadsázkou řečeno -  svou kreativitou vyjadřují „obraz Boží“.

Brahmsova náladou pastorální Druhá symfonie je úžasným bohatstvím ve vyrovnanosti podávané s mužskou cudností.

„Přestože jsem věděl už před poslechem klasické hudby, že realita světa je obsáhlejší a nelze ji vtěsnat do úzkých parametrů exaktní vědy, tato symfonie mi pomohla uvědomit si ten veliký rozdíl. Jak mohla lidská bytost vymyslet něco tak úžasného? Očarován plynutím těch zvuků, uvědomil jsem si, že ať už výraz obraz Boží znamená cokoli, musí nutně obsahovat kreativitu. Převést hudební myšlenky do této symfonie vyžadovalo kdesi v průběhu tvorby spojení s božstvem“, říká o této symfonii Clifford Goldstein.

Méně známý třívětý Martinů Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 vznikal za skladatelova exilu v USA. Je jednou z mnoha skladeb amerického období poznamenaný touhou po návratu domů. Inspirace českou lidovou melodikou, originální řazení vět a virtuózní figurace činí z tohoto nástrojového koncertu inspirativní dílo. Jeho světová premiéra zazněla přesně před půlstoletím, shodou okolností právě v Českých Budějovicích. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK se sólistou Alexandrem Večtomovem tehdy řídil Zdeněk Košler. Jejich štafetu nyní převezmou generální ředitel opery JD Mario De Rose a vynikající instrumentalista a koncertní mistr orchestru opery JD Václav Žák.

Partnerem koncertu je společnost MANX Technologies. - www.manx.cz


© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů