Filmmakeři získali cenu na festivalu Dítě v Dlouhé

Tweetněte nás!

1. – 5. června proběhl 18. ročník soutěžní divadelní přehlídky Dítě v Dlouhé pro děti a jejich dospělé v Divadle v Dlouhé. Inscenace Filmmakeři si odnesla jednu z cen – historicky první Cenu Dítko, kterou udělili studenti divadelní vědy.

Festival letos udělil dvě ceny, oceněná divadla jsou však tři, neboť divácké hlasování o Cenu Vojty Šálka má tentokrát vítěze dva, což se stalo poprvé v osmnáctileté historii festivalu. Stejné absolutní hodnocení 1,00 (čili všechny odevzdané hlasy „líbilo“) získala představení Ošklivé káčátko královéhradeckého Divadla U staré herečky a Spadla klec! plzeňského Divadla Alfa.

Novinkou letošního ročníku je odborná Cena Dítko, kterou udělili studenti Katedry Divadelní vědy FF UK inscenaci Filmmakeři českobudějovického Malého divadla.

Studentsky-odborná porota ve složení Lukáš Křížek, Rachel Duchková a Nicola Škvarová s poradním hlasem tiskové mluvčí Divadla v Dlouhé Karoly Štěpánové zdůvodnila svůj výběr: „Inscenace vyniká po všech stránkách – z hlediska dramaturgického vnáší do divadla pro mládež nová témata a nové přístupy. Prezentuje divadlo jako medium, přes nějž lze sdělit věci, které žádné jiné nedokáže. A to právě tím, že odhaluje divadelní principy a možnosti. Jde o zcela přiznané divadlo. Za notnou dávkou vtipu a nadsázky ale není bezobsažné prázdno. Zvýrazňuje určité společné body různých filmových žánrů. A to nikoli tak, že by bylo vše do puntíku vysvětleno, ale jsou vybrány ty nejtypičtější okamžiky a propojeny do konzistentního tvaru, který teenagerům spojuje to, co sami podvědomě vědí. Nenásilnou a zábavnou (ba až katarzní) cestou nutí diváka, aby se sám zamyslel nad tím, jaké filmy sleduje. S odhalováním divadla pak souvisí i hudebně-zvuková, herecká a scénografická složka inscenace. Všichni tři/čtyři porotci jsme se shodli, že celkově současná dramaturgie Malého divadla a jeho inscenační úroveň je v oblasti divadla pro děti a mládež velkým přínosem. Pokud ale odhlédneme od tohoto aspektu, i tak shledáváme Filmmakery po všech stránkách jako nejčistší a nejpromyšlenější.“

Režisér Janek Lesák neskrývá radost: „Celý inscenační tým oslaví výhru na dalším festivalu – Skupově Plzni - tím, že na baru dětského divadla objednám pitíčka za bůra pro všechny.“

Na 18. ročník soutěžní přehlídky mimopražských divadel hrajících pro děti a mládež Dítě v Dlouhé bylo k vidění devět festivalových představení a dvě výtvarné dílny. Návštěvnost byla celkem 2 112 převážně dětských diváků.


© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů