Pozor! Soutěž Muzikál je když...

Tweetněte nás!

Chtěli byste si vyzkoušet jaké to je vystoupitna profesionálním jevišti? Sníte o tom, že budete jednou zpívat, tančit a hrát v muzikálu?

Právě pro vás je tu již 10. září 2017 první kolo soutěže

MUZIKÁL JE, KDYŽ…

První kolo soutěže proběhlo 9. 4. 2017 na studiové scéně Jihočeského divadla Na Půdě.

Z 11 účastníků postoupilo 6 do druhého kola.

Na žádost zájemců vyhlašujeme doplňující první kolo 10. září 2017.

Soutěž je určena zájemcům od 12 let bez ohledu na hudební vzdělání a součástí třetího kola je vystoupení v  hudebním pořadu Zpívám, tedy jsem!

První cenou v soutěži je poukázka na celoroční kurz muzikálového herectví v Ateliéru 3D pod vedením lektora - herce JD Jiřího Untermüllera; druhá a třetí cena jsou poukázky na slevu na účast v tomto celoročním kurzu.

Přihlašujte se na atelier@jihoceskedivadlo.cz nebo na pokladně Jihočeského divadla do 8. 9. 2017. Při komunikaci uvádějte heslo Muzikál je, když…

PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI ATELIÉRU 3D MUZIKÁL JE, KDYŽ…

Doplňující první kolo se uskuteční 10. 9. 2017 od 14 hodin v historické budově Jihočeského divadla

K účasti v prvním kole si uchazeči připraví 3 písně: 1 píseň bez doprovodu, další dvě odlišné písně (songy) s doprovodem. Na nosiči CD nebo USB. Připravený doprovod předají na pokladně JD do 9. 9. 2017 pod heslem Muzikál je, když… anebo jej pod stejným heslem pošlou přes úschovnu na mail atelier@jihoceskedivadlo.cz. Jednu z připravených písní může uchazeč přednést s vlastním doprovodem (kytara, klavír). „Odlišností“ se rozumí kontrasty: rychlá/pomalá, lyrická/dramatická, muzikálová/populární (lyrickou myslíme romantickou či milostnou, dramatickou máme na mysli dějovou či emotivně vzrušenou).

Druhé kolo soutěže se uskuteční 1. 10. 2017 od 14 hodin v historické budově Jihočeského divadla.

Pro druhé kolo jsou stanoveny následující podmínky:
1. jedna italská barokní či klasicistní píseň/árii z výběru A
2. jeden muzikálový song z výběru B
3. jedna píseň jakéhokoliv žánru či muzikálový song dle vlastního výběru
Výběry A a B budou zveřejněny na webu a FB Jihočeského divadla od 30. 6. 2017

Uchazeči druhého kola se mohou sejít s některým z členů komise (ve složení Jiří Untermüller, Jaroslava Červenková, Markéta Vejdovcová, Vojtěch Adamčík) ke konzultaci ve dnech od 18. do 22. září 2017 v konkrétním dni a čase dle dohody na mailu atelier@jihoceskedivadlo.cz.

Třetí kolo se uskuteční ve dnech 21. a 22. 10. 2017 v historické budově Jihočeského divadla.

Pro třetí kolo si uchazeč připraví 1 sólovou píseň/song dle dohody s komisí a 1 duet z výběru C dle doporučení komise.
V sobotu 21. 10. 2017 proběhne předzpívání a výběr repertoáru pro koncert, v neděli

22. 10. 2017 se bude konat vystoupení v rámci programu koncertu Zpívám, tedy jsem! od 19:00 v sále historické budovy Jihočeského divadla.

Výběr C bude zveřejněn na webu a FB Jihočeského divadla od 15. 7. 2017.

 

Další informace poskytne Michala Piskačová, Ateliér 3D JD, atelier@jihoceskedivadlo.cz


© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů