Rozsviťme demokracii 2017 - průvod a veřejné shromáždění u příležitosti oslav výročí 17. listopadu

Tweetněte nás!

Stejně jako vloni vyjde v pátek 17. listopadu v 17:11 průvod od historické budovy Jihočeského divadla směrem k náměstí. Pod bustou T. G. Masaryka u českobudějovické radnice společně zapálíme svíce a několik osobností veřejného života promluví ke shromážděným občanům. Ocitujeme Memorandum 2017 Festivalu svobody, organizace Amnesty International a tým Democracy.Go připraví tematické happeningy. Nejen hymnu pro všechny přítomné zahraje kapela McBerds.

Na náměstí promluví:

Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla
Josef Prokeš, kněz českobudějovické diecéze, bývalý spirituál Biskupského gymnázia
Martin Ehrlich, spoluorganizátor studentských demonstrací v ČB v roce 1989
Romana Marková a Salim Murad z iniciativy Democracy.Go
Věra Hlaváčková, členka souboru činohry Jihočeského divadla
Tomáš Smrčka, student gymnázia Česká
Bohumil Řeřicha, bývalý člen KSČ, jeden z prvních redaktorů FreeMagOne, Evropan, humanista; angažuje se v akcích Kruhu přátel česko-německého porozumění, přítel Lidic
Václav Voska, zástupce Studentské unie JU a Radia K2
Memorandum Festivalu svobody přečte Bára Jílková z organizace Jeden svět.

Akci pořádají občané a zástupci organizací: Jihočeské divadlo p. o., Amnesty International, Jeden svět, Democracy.go a Budějovický Manifest. Akcí se připojujeme k celostátní platformě Festival svobody.

O Festivalu svobody

Festival svobody je platforma zastřešující akce pořádané různými iniciativami s cílem připomenout události spojené se 17. listopadem. Záměrem festivalu je nejen oslavit výročí Sametové revoluce vytvořením uceleného programu pro návštěvníky, ale též společně propagovat demokratické principy a hodnoty občanské společnosti. Bohatý program Festivalu svobody zahrnuje kulturní a vzdělávací akce, happeningy, průvody či shromáždění, která prostřednictvím jednotlivých iniciativ probíhají na různých místech v Praze, jako je Albertov, Národní třída či Újezd. Vyvrcholením oslav je každoročně Koncert pro budoucnost na pražském Václavském náměstí, který v loňském roce navštívilo více než 40 000 lidí. Do Festivalu svobody se s vlastním programem zapojují také desítky měst a obcí z Čech a Moravy. Více informací o Festivalu svobody naleznete na stránkách www.festivalsvobody.cz.

Memorandum 2017

Každoročně si v listopadu připomínáme dny, kdy se naši spoluobčané postavili čelem totalitnímu režimu a bojovali za svobodu, demokracii a budoucnost naší země.  Prožíváme nejdelší období svobody od založení Československa. Avšak hodnoty, na kterých je naše svoboda založena, jsou především v posledních letech často zpochybňovány.
Chceme se postavit čelem strachu a lžím, které šíří extrémisté a populisté, aby nás o svobodu nepřipravili. Společně tak dáme hlasitě najevo, že si vybojované svobody a demokracie vážíme a nenecháme si ji vzít.  17. listopadu proběhnou v Praze i po celé republice koncerty, průvody, besedy a celá řada dalších programů. Ulice a náměstí opět zaplní statisíce lidí. Budeme si připomínat významné okamžiky naší historie, upozorňovat na skutečné současné problémy a sdílet názory ohledně budoucnosti naší země.

Prohlášení pořádajících organizací:

Jeden svět
Jeden svět je v současné době největším lidskoprávním filmovým festivalem na světě zobrazujícím zásadní sociální, politická, mediální a environmentální témata týkající se stavu současného světa. Náš tým považuje lidskou důstojnost a svobodu za základní hodnoty. Věříme, že lidé mají mít právo rozhodovat o svých životech - jsme součástí občanské společnosti.

Budějovický Manifest
Budějovický Manifest vznikl v roce 2009 jako festival oslavující svobodu a demokratické hodnoty naší společnosti s cílem upozorňovat společnost na témata, různé snahy a tendence demokracii popírat či se jí dokonce vysmívat. Za celou historii festival akcentoval mimo jiné témata rasismu, narůstajících vlivů různých extremistických stran, hnutí a ideologií, xenofobní nálady ve společnosti s důrazem na lidská práva a toleranci. Na festivalu za jeho existenci vystoupilo přes 200 hudebníků a divadelních uskupení a navštívilo ho na tisíce návštěvníků, kteří podpořili myšlenku festivalu. „Každý rok si také připomínáme výročí Sametové revoluce, abychom nezapomněli, že ne vždy jsme žili ve svobodném světě, a ne vždy jsme mohli vyjádřit svobodně svůj názor,“ říká zakladatel festivalu Petr Znoj.

Amnesty International
Pro nás v Amnesty International je základní hodnotou dodržování lidských práv a svobod všude na světě. Víme, že rovnováha mezi svobodou a bezpečím je velmi křehká. Můžeme sledovat, jak při potížích, se kterými se nyní Evropa potýká (ať už s důsledky ekonomické či tzv. uprchlické krize), jsou na vzestupu různá populistická a radikální hnutí. Některé důsledky ve smyslu ohrožení základních práv a svobod, např. svobody slova, shromažďování a projevu, můžeme už vidět v okolních, nám blízkých, zemích - Polsku a Maďarsku. Buďme bdělí, aktivní, nebojácní. Máme na to! Nedejme si vzít to, za co bojovali a trpěli naši rodiče a prarodiče a rozsviťme spolu demokracii!

Democracy.Go
Jsme tým z Jihočeské univerzity a máme pro Tebe výzvu. Chceme, aby se mezi nás vrátila rozumná debata o věcech kolem, které nás trápí. Jen tak totiž budeme schopní nalézat řešení. Chceme i nadále žít v demokratické společnosti. Chceš demokracii? Jak by podle Tebe měla taková demokracie vypadat? Co pro Tebe znamená demokracie? Demokracie nemusí být neviditelná. Přijď prozkoumat demokracii tak, jak jí běžně nevnímáme. Přijď a poděl se o svou bublinu.

Jihočeské divadlo
Umění a tvorba jsou synonymem pro svobodu. Umělci, kumštýři byli odjakživa strážci svobody a často jsou neformální pojistkou demokracie. Umělci - a obzvlášť divadelníci - jsou ti, kdo mohou ať už symbolem, metaforou anebo napřímo tepat nešvary doby, odkrývat lež a přetvářku. Známe to už od dob Hamleta. Chrání tak svou vlastní existenci, protože bez svobody není tvorba, není umění. Umělci, tvůrci jsou ve společnosti těmi, kdo vidí lépe a vidí dál a vidí srdcem… Tak se i my, členové Jihočeského divadla, hlásíme do služby, protože svoboda je jediné, čemu můžeme sloužit!


© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů