Naši fotografové se účastní soutěžní přehlídky současné divadelní fotografie

Tweetněte nás!
Nebezpečný experiment / foto Petr Neubert

Víte, kolik fotografů nám fotí naše inscenace? V současné době jsou to tři pánové, kteří se všichni rozhodli zúčastnit soutěžní přehlídky současné divadelní fotografie, kterou vypsal Institut umění - Divadelní ústav.

Petr Neubert fotí všechny činoherní inscenace už více než 10 let a do soutěže se přihlásil mimo jiné i s naší činoherní inscenací Nebezpečný experiment.

Petr Zikmund nejvíc fotí v Malém divadle a v soutěži bude mít snímky z Frankensteina, Lajka vzhůru letí a z Kronikářů.

Michal Siroň je dvorním fotografem baletu a opery JD a do soutěže poslal svoje fotky z baletů Dekkadancers na jihu a Shakespeare & Stravinskij a z opery La travita

Přehlídky se zúčastní i fotograf na plech Honza Sakař, který je autorem vizuálů k premiérám letošní sezóny.

Frankenstein / foto Petr Zikmund

Vybraná díla budou vystavena v druhé polovině expozice výstavy v Obecním domě pod názvem Přehlídka divadelní fotografie. Vyhlášení a ocenění vítězných snímků proběhne během vernisáže dne 9. května 2018.

Záměrem přehlídky není jen samotný výběr a jednorázová prezentace porotou vybraných fotografií, ale především podat globálnější pohled na současnou tvorbu a porovnat díla současných tvůrců s tím, jak vypadala estetika divadelních fotografií v době, kdy tvořili Miroslav Hák, Václav Chochola, Karel Drbohlav, Jaromír Svoboda nebo Jaroslav Krejčí. Vedle možnosti prezentace v rámci prestižní výstavy v Obecním domě, na které budou vystavena  díla těchto a dalších významných osobností, obdrží laureáti hlavních ocenění i věcné ceny.

La traviata / foto Michal Siroň

Odbornou porotu Přehlídky divadelní fotografie tvoří Sodja Lotker – dramaturgyně festivalu Pražské křižovatky, v minulosti umělecká ředitelka Pražského Quadriennale, Petr Oslzlý – dramaturg, pedagog, nově zvolený rektor brněnské JAMU, Kamila Polívková – scénografka a režisérka, Jaroslav Prokop – fotograf, ředitel Ústavu reklamní fotografie a grafiky Univerzity T. Bati ve Zlíně a Josef Ptáček – fotograf a pedagog.

Téměř dokonalá láska / foto Honza Sakař

© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů