Jakou barvu má hlas?

Tweetněte nás!

Tomáš Studený: Jakou barvu má hlas? / 18. 2. 2018

Setkání komplexně věnované hlasu, všem jeho projevům a vyjadřovacím schopnostem. Zpěvu, jevištní mluvě, neverbální komunikaci. Program je zacílen především na praktické techniky a nejrůznější cvičení, hlasová, dechová i artikulační, a také na seznámení se zásadami hlasové hygieny a poznatky z fyziologie hlasu a správné artikulace.

Lektor: MgA. Tomáš Studený, šéf souboru opery JD, vystudoval sólový zpěv na konzervatoři v ČB a operní režii na JAMU v Brně, má desetiletou praxi s výukou herectví na brněnské konzervatoři /

Koná se v budově JD / Pro veřejnost od 15 let / Délka: 14:00 – 18:00 / Cena: 400 Kč / Platba na místě v hotovosti / Kapacita: 12 osob / Rezervace nutná


© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů