Připravujeme s Jiřím Šestákem

Tweetněte nás!

Ke kořenům
Malé divadlo připravuje pravidelný cyklus „Ke kořenům“, který bude nabízet divákům znovuobjevování pramenů evropské vzdělanosti. V prvním roce tohoto projektu se budeme věnovat antické kultuře.
Jako pilotní projekt bude uveden pořad s názvem Antičtí řečníci, kde v podání Jiřího Šestáka budou představeny ukázky z děl nejslavnějších řeckých filozofů a řečníků, které budou konfrontovány s ukázkami z projevů našich současných řečníků.
Cílem projektu je poukázat, na jakých kulturních a civilizačních základech je vybudována naše dnešní společnost.
Pravidelný čtvrtletní cyklus je určen nejen středoškolskému publiku, ale i široké veřejnosti.
1. díl: Antičtí řečníci (premiéra 30. ledna 2019)
2. díl: Homér: Iliás (premiéra v březnu 2019)

 

Debata
Zahraniční a bezpečnostní otázky a souvislosti ČR 
26. 2. 2019 / 19.30 na Půdě
Rok 2018 byl ve znamení oslav stého založení Československa. Mohli jsme celý rok využít k poznávání a připomínání si stoleté historie naší země v nejrůznějších souvislostech a okamžicích. S novým rokem by bylo dobré si pokládat v kontextu naší historie otázky související A co dál? V jakém žijeme světě, či světech? Jaký život bychom chtěli prožít, s jakými hodnotami a jaký svět bychom chtěli předat svým potomkům... ? Na celou řadu otázek spjatých s naší současností a budoucností bychom rádi hledali odpovědi během řady debat uskutečňovaných v Jihočeském divadle, při kterých se budeme setkávat s významnými osobnostmi české společnosti.
Debatu první chceme věnovat postavení České republiky v současné Evropě, našim vztahům a spolupráci s jinými zeměmi a v neposlední řadě diskutovat nad tématy naší bezpečnosti, o reálných hrozbách, ale i nutnosti brát vážně obranu naší republiky, nás i našich spojenců před možným nebezpečím, či nepřáteli.
K debatě na tato témata zve Jiří Šesták mimořádně kompetentní hosty:
Petr Kolář - jeden z nejzkušenějších českých diplomatů porevolučního období, který mimo jiné byl velvyslancem v USA, či v Rusku. 
Petr Pavel - Armádní generál. Působil na nejvyšších postech Armády České republiky – od roku 2012 byl náčelníkem generálního štábu, od roku 2015 do listopadu 2018 byl předseda nejvyššího vojenského výboru NATO.


© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů