Činohra zahájila oslavy 90 let Jihočeského divadla

Tweetněte nás!
Inscenací slavné hry Williama Shakespeara Kupec benátský v režii hostujícího Michala Langa zahájila činohra JD 23. a 24. října cyklus slavnostních představení, které soubory divadla věnují 90. výročí založení profesionální divadelní scény v Českých Budějovicích.
Sobotnímu slavnostnímu večeru předcházelo udílení ocenění významným osobnostem, které se v uplynulém půlstoletí významně podíleli na formování činoherního souboru JD.
Z rukou ředitele Jiřího Šestáka a šéfa činohry Martina Glasera převzali dlouholetí členové činohry originální plastiku z dílny akademického sochaře Tomáše Prolla spolu s publikací "Devadesát není sto" autorek M. Loucké a B. Maříkové. Šlo o legendární hereckou dvojici Josef Bulík a Hana Bauerová, Dagmar Neumannovou, která z prken Jihočeského divadla rozdávala své umění již od roku 1946, z mladší generace pak o stále aktivní trojici Jiřinu Petrů, Bibianu Šimonovou a Petra Šporcla.  
V zastoupení obdrželi ocenění také Jan Trnka a Zdeněk Jarolímek. Dále ocenění připadla i těm, které diváci na jevišti nevidí, ale bez nichž by chod divadla byl nemyslitelný - dramaturgyni činohry Aleně Kožíkové, umělecké fotografce Bohuslavě Maříkové, nápovědce Evě Hrnčírové a jevištnímu mistrovi Jaroslavu Štaincovi.
Ředitelství divadla nezapomnělo ani na legendy Českého rozhlasu České Budějovice - režiséry Ludvíka Mühlsteina a Otakara Bílka.
Další průběh slavnostního večera se nesl v slavnostní atmosféře, kterou umocnily premiérové výkony všech účinkujících.
  Další slavnostní večer bude následovat 6. listopadu 2009, tentokrát však v DK Metropol. Operní soubor JD na něm představí Verdiho Otella v hudebním nastudování šéfdirigenta orchestru JD Martina Peschíka a v režii šéfa činohry Martina Glasera. Následovat bude první premiéra nového baletu JD, kterou se stane 20. listopadu 2009 taneční ztvárnění osudů nesmrtelné operní hrdinky Carmen. 
Jiří Šesták, Jiřina Petrů a Martin Glaser / premiéra Kupec benátský 24.10.2009 Jiří Šesták předává ocenění Petru Šporclovi / premiéra Kupec benátský 24.10.2009 Martin Glaser předává ocenění Dagmar Neumannové / premiéra Kupec benátský 24.10.2009Dramaturgyně Alena Kožíková přebírá cenu / / premiéra Kupec benátský 24.10.2009Nápovědka Eva Hrnčířová s Jiřím Šestákem / / premiéra Kupec benátský 24.10.2009Všichni ocenění / premiéra Kupec benátský 24.10.2009Po představení proběhl slavnostní přípitek, kterého se zúčastnil i primátor Juraj Thoma / premiéra Kupec benátský 24.10.2009Slavnostní přípitek / premiéra Kupec benátský 24.10.2009Martin Glaser s Dagmar Neumannovou a Jiřinou Petrů / premiéra Kupec benátský 24.10.2009Dlouholetá fotografka Jihočeského divadla Bohuslava Maříková / premiéra Kupec benátský 24.10.2009Plakát k výročí 90 let JD

© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů