KONKURZ do orchestru opery Jihočeského divadla

Tweetněte nás!

Generální hudební ředitel opery Jihočeského divadla Mario De Rose vypisuje konkurz na volné místo orchestrálního hráče ve skupině kontrabasů (plný úvazek). Předpokládaný nástup od 1. března 2012.
Konkurz se koná v čtvrtek 23. 2. 2012 od 11.00 hod. na zkušebně orchestru Jirsíkova 3, 370 01 České Budějovice.

Povinný repertoár:
1. věta z libovolného koncertu pro kontrabas nebo 1 sólová skladba odpovídající náročnosti koncertu.
orchestrální party:
R. Leoncavallo – Komedianti
G. Puccini – Bohéma
G. Verdi – Otello

Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod. Na vyžádání zašleme notový materiál orchestrálních partů.

Přihlášky se stručným uměleckým životopisem a kontakty zasílejte na adresu:
Jihočeské divadlo, sekretariát opery
Dr. Stejskala 19
370 43 České Budějovice
nebo na e-mail: opera@jihoceskedivadlo.cz
tel.: 386 711 245


© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů