Zveme vás na symfonický koncert DO NOVÉHO SVĚTA

Tweetněte nás!
Antonín Dvořák

Nový generální hudební ředitel Jihočeského divadla Mario De Rose se koncertem složeným z děl Antonína Dvořáka poprvé představí českobudějovickému publiku s orchestrem opery JD jako dirigent. Pro tuto příležitost zvolil Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104 (se sólistou Václavem Žákem) a Symfonii č. 9 e moll „Z Nového světa“, op. 95. Tato díla, vzniklá v letech 1893 - 95 za Dvořákova amerického pobytu, jsou nejen skladbami plnými zvukových krás, ale pro každého interpreta především příležitostí k niterné zpovědi srdce a jeho touhy po domově i lásce. 

Mario De Rose

Na tuto výjimečnou událost přijali pozvání a svou účast přislíbili i vnuk, pravnuk a prapravnuk samotného skladatele Antonína Dvořáka. Uvádíme u příležitosti 170. skladatelových narozenin. 

Václav Žák

Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104 (1894 – 1895)
Vrcholné dílo světové romantické tvorby pro tento oblíbený koncertní nástroj, započaté v závěru skladatelova působení na konzervatoři v New Yorku, je dnes pokládané za nejkrásnější violoncellový koncert vůbec. Dvořák jej dedikoval violoncellistovi Hanuši Wihanovi, ale pro neshody, jež způsobily virtuózovy návrhy na revizi koncertu, dílo nakonec v londýnské premiéře v roce 1896 pod taktovkou samotného skladatele uvedl Leo Stern. Koncert s bohatou melodikou a silným citovým zabarvením se znamenitě instrumentovaným orchestrálním doprovodem – který je zároveň ve vzácné rovnováze se sólovým hlasem – obsahuje tři věty s následujícím tempovým označením:
Allegro quasi improvisando
Adagio ma non troppo
Finale, allegro moderato

Orchestr opery JD

Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“, op. 95 (1893)
Poslední symfonie Antonína Dvořáka s „beethovenovským“ číslem 9, která je komponovaná v době jeho pobytu ve Spojených státech amerických, dovršuje skladatelovu světovou slávu. Charakteristické názvuky amerického folkloru, neobvyklá harmonická sazba, melodie i rytmus – to vše vytváří osobité kouzlo, kouzlo nepostrádající na druhé straně ani hudbu Dvořákova milovaného domova. Geniální sepětí motivického materiálu přetavené v pevnou, klasickým řádem ovládanou symfonickou formu povyšuje Dvořákovu Devátou snad v nejdokonalejší symfonii celé hudební literatury. Světovou premiéru této čtyřvěté symfonie 16. prosince 1893 s orchestrem New York Philharmonic Society řídil Anton Seidl.
Adagio. Allegro molto
Largo
Scherzo. Molto vivace
Allegro con fuoco

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!


© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů