Tisková zpráva ke kampani Pomozte svému divadlu - Jihočeské divadlo

Tweetněte nás!

POMOZTE SVÉMU DIVADLU
Informační kampaň upozorňující na neřešený systém financování regionálních divadel

Stejně jako řada regionálních divadel se i Jihočeské divadlo aktivně zapojilo do informační kampaně Asociace profesionálních divadel ČR, která pod heslem Pomozte svému divadlu upozorňuje na neřešený systém financování regionálních divadel.

Členská divadla Asociace profesionálních divadel České republiky dlouhodobě střádala finance a kampaň připravovala. Kampani předcházela mnohá jednání s ministerstvem kultury proto, abychom našli společná řešení s touto problematikou souvisejících problémů a kampaň nemusela být spuštěna. Přes veškerá jednání však zůstává problém financování mimopražských divadel neřešen.

Cílem kampaně Pomozte svému divadlu je seznámit širokou veřejnost s velmi tíživou finanční situací a přimět stát, aby podporoval divadla tak, jak stojí ve vládou schválené Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013. Zároveň aby se stát spolu s kraji a městy stal aktivním účastníkem vytvoření jasného systému kooperativního financování regionálních divadel. Financování divadel se dostává do neudržitelné roviny. Pokud chce společnost udržet stávající síť regionálních divadel, je třeba tuto situaci kooperativně a principiálně řešit. Divadla jsou páteří živé kultury české společnosti a nemají alternativu.

V období od 5. do 21. září 2012 se naše soubory opery a loutkohry v rámci této kampaně společně s přibližně dvaceti dalšími soubory českých divadel představí veřejnosti speciálním programem na piazzetě Národního divadla v Praze.
Operní sbor JD řízený sbormistrem Josef Sychrou tu ve středu 19. září v odpoledních hodinách uvede fragmenty ze známé skladby italského klasicistního tvůrce G. B. Pergolesiho Stabat mater, dále Mozartovo proslulé moteto Ave verum corpus a tento program – s hudebním doprovodem klavíru, bicích a kontrabasu – korunuje směs černošských spirituálů v úpravě pro čtyřhlasý sbor. O den později, 20. září, pak své svižné a vtipné varieté Abeceda předvede loutkohra Jihočeského divadla.

V Českých Budějovicích pak budete mít možnost shlédnout představení operního souboru na letní scéně KD Slavie 26. 9. 2012 v odpoledních hodinách. O den později, 27. září, zde svůj kabaret Kašpárek v rohlíku předvede také loutkohra Jihočeského divadla.

Tuto kampaň může podpořit také široká veřejnost, a to podpisem petice, jejíž znění a podpisové archy jsou umístěny na pokladně Jihočeského divadla. Informace o kampani jsou zveřejněny také na webových stránkách JD a na webu www.pomoztesvemudivadlu.cz.

„Jihočeské divadlo se, obdobně jako řada dalších regionálních divadel, dlouhodobě potýká s podfinancováním, které se každoročně pohybuje kolem cca 15 mil. Kč. Úspornými opatřeními, která realizujeme ve všech oblastech provozu, tento deficit odstraňujeme jen částečně. Zatímco příspěvek na provoz od zřizovatele vykazuje v průběhu let mírnou růstovou tendenci, příspěvky Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje klesají a dohromady netvoří v současné době ani 10% podíl na nákladech Jihočeského divadla. Veškerá odpovědnost za chod tak významné instituce leží na Statutárním městě České Budějovice a schopnostech Jihočeského divadla. Nedostatečná podpora ze strany státu a Krajského úřadu má za následek nedostatek personálu, snižování výdajů na výrobu scénických dekorací a kostýmů a snižování počtu představení. Naší dlouholetou snahou je zapojit do kooperativního financování i kraj, neboť cca 40% našich diváků představují mimobudějovičtí občané.“
Mgr. Jiří Šesták, ředitel JDÚČASTNÍCI TISKOVÉ KONFERENCE:

Mgr. Jiří Šesták – ředitel divadla
Ing. Jana Dvořáková – ekonomický náměstek
Miloslav Veselý – umělecký šéf opery
Attila Egerházi – umělecký šéf baletu
Věra Ernstová – vedoucí obchodního oddělení


KONTAKTY:
Jihočeské divadlo
Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice
Tel.: 386 711 222 / 386 355 640
info@jihoceskedivadlo.cz
www.jihoceskedivadlo.cz / www.otacivehlediste.cz

Mgr. Jiří Šesták
jiri.sestak@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 711 226

Ing. Jana Dvořáková
jana.dvorakova@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 711 221

Obchodní oddělení – Věra Ernstová
vera.ernstova@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 355 640


© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů