O mecenášství

O mecenášství

Tradice podpory umění, vědy a nemateriálních hodnot je tradice sahající až do starého Říma. Jejím zakladatelem je bohatý římský občan Maecenas a jeho jméno je od té doby symbolem této mecenášské činnosti.

Stejně jako tehdy, ani dnes bychom neměli mecenášství poměřovat s bohatstvím a výsadou majetných, ale spojovat ji spíše s velkorysostí, osvíceností a občanskou uvědomělostí. Nechápejme proto mecenášství jen jako stav peněženky, ale především jako velikost ducha!

© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů