Veřejná pěvecká soutěž Muzikál je, když...

Tweetněte nás!

Chtěli byste si vyzkoušet jaké to je vystoupit na profesionálním jevišti? Chtěli byste si zazpívat nějaký slavný muzikálový song nebo šanson? Sníte o tom, že budete jednou zpívat, tančit a hrát v muzikálu? Právě pro vás je tu první ročník soutěže

MUZIKÁL JE, KDYŽ...

Veřejná pěvecká soutěž Ateliéru 3D Jihočeského divadla o účinkování v muzikálovém projektu sezóny 2017/18.

První kolo se uskuteční v neděli 9. 4. od 14:00. Účastníci se shromáždí v určených prostorách mezi 12:30 a 13:30. Před odbornou porotou zazpívají nejprve vybranou píseň bez doprovodu (a capella) a po té vybraný song s přineseným doprovodem (na nosiči CD). Uchazeč si připraví ještě jeden song, odlišný od prvního, kdyby chtěla porota slyšet ještě jinou uchazečovu polohu (doprovod též na nosiči CD).  Jednu z písní může soutěžící přednést s vlastním doprovodem (kytara, klavír). Uchazeči půjdou do soutěžní místnosti v pořadí, v jakém přišli.

O postupu do druhého kola se dovědí na konci svého vystoupení. Současně obdrží podmínky pro druhé kolo.

Třetí kolo se uskuteční v rámci koncertu „gala“ Zpívám, tedy jsem!, který se koná ve středu 3. 5. 2017 v 19:00 ve velkém sále JD. Vstupenky na tento koncert lze zakoupit v předprodeji JD. Volné vstupenky na tento koncert neposkytujeme.

V rámci pořadu Zpívám, tedy jsem! ve středu 15. 3. v 19:30 na Studiové scéně Jihočeského divadla Na Půdě, budou představeni členové poroty soutěže a také bude možné získat odpovědi na dotazy týkající se soutěže, případně osobně promluvit s garanty soutěže Michalou Piskačovou a Jiřím Untermüllerem.

První kolo soutěže 9. 4. 2017

Uchazeči si připraví 3 písně: 1 píseň bez doprovodu, 2 odlišné písně (songy) s doprovodem na nosiči CD.

Poznámka: Jednu z připravených písní může uchazeč přednést s vlastním doprovodem (kytara, klavír). „Odlišností“ se rozumí kontrasty: rychlá/pomalá, lyrická/dramatická, muzikálová/populární (lyrickou myslíme romantickou či zamilovanou, dramatickou máme na mysli dějovou či emotivně vzrušenou).

Nástup                  Do budovy JD (vstup bude přehledně označen) mezi 12:30 a 13:30.

Začátek                 14:00, vše ostatní se uchazeči dozví na místě. Doprovod uchazečů může počkat v budově ve vymezeném prostoru.

Druhé kolo           O postupu do druhého kola, podmínkách a termínu konání budou uchazeči informováni bezprostředně po svém vystoupení před porotou.

Třetí kolo              Ve středu 3. 5. 2017 v 19:00 ve velkém sále JD v rámci gala koncertu Zpívám, tedy jsem! Pokyny obdrží soutěžící po druhém kole. Vstupenky na koncert lze zakoupit v předprodeji JD. V rámci večera budou vyhlášeny výsledky a rozdány diplomy.

V rámci soutěže bude vybrána skupina nejlepších pro realizaci muzikálového projektu Ateliéru 3D, který se připraví a uskuteční v rámci sezóny 2017/18. Součástí odměny pro vítěze je možnost finančně zvýhodněné účasti na práci kurzu muzikálového herectví v sezóně 2017/18. Tento kurz bude otevřen v říjnu 2017. Bližší údaje o kurzu budou k dispozici od 3. 5. 2017.

Přihlašovat a blíže informovat se můžete na atelier@jihoceskedivadlo.cz nebo na 603181612 (Michala Piskačová, Ateliér 3D)


© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů