Jak fungují studentské středy

Stačí si jen vybrat z programu představní, které je označeno jako STUDENTSKÁ STŘEDA (většinou se jedná skutečně o středeční představení, ale příležitostně se můžete za stokorunovou vstupenku dostat i na některá jiná představení Jihočeského divadla či jiné akce určené mladým lidem – aktuální program JD naleznete zde.) 

Na pokladně se prokážete platným dokladem o studiu (studentským průkazem ISIC, index, potvrzení o studiu apod.) a bude vám vystavena vstupenka za úžasně zvýhodněnou cenu - pouhých 100 Kč.

Je nutné, abyste s sebou měli platný studentský průkaz i při vstupu do hlediště před představením a prokázali se jím společně s předložením vstupenky.

Studentské středy jsou otevřené i všem příznivcům divadla, kterým nebude vadit bezprostřednost mládí a neformální oblečení diváků.

© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů