Antičtí řečníci

/ z cyklu Ke kořenům

Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel

česká legenda pro nejmenší
premiéra: 17. 2. 2018

Camp Q

Čechomoří

český sen
premiéra: 28. 10. 2017
Jiří Šesták

Malé divadlo připravuje pravidelný cyklus „ Ke kořenům“, který bude nabízet divákům znovuobjevování pramenů evropské vzdělanosti. V prvním roce tohoto projektu se budeme věnovat antické kultuře.

Jako pilotní projekt bude uveden pořad s názvem Antičtí řečníci, kde v podání Jiřího Šestáka budou představeny ukázky z děl nejslavnějších řeckých filozofů a řečníků, které budou konfrontovány s ukázkami z projevů našich současných řečníků.
Cílem projektu je poukázat na jakých kulturních a civilizačních základech je vybudována naší dnešní společnost.
Pravidelný čtvrtletní cyklus je určen nejen středoškolskému publiku, ale i široké veřejnosti.

1. díl: Antičtí řečníci (premiéra v lednu 2019)
2. díl: Homér:Iliás (premiéra v březnu 2019)

Jiří Jelínek

Pro děti 4+

Byly doby, kdy měl každý člověk svůj znak a v něm obrázek toho, jaký je. Janek bosou nohu, protože rád utíkal, Denisa notu, protože ráda zpívala, Petr knihu - rád četl.... A proč dostal do znaku rytíř Bruncvík lva? Uvidíte v dobrodružném představení o odvaze. Nebojte se přijít!

Claudia Cedó, Joan Yago, David Košťák, Marie Nováková

Unikátní projekt Camp Q. Imerzivní inscenaci, pro kterou v rámci Pražského Quadriennale vybudují Divadlo LETÍ, Tygr v tísni a Jihočeské divadlo adaptační tábor pro uprchlíky z vesmíru nejprve na pražském ostrově Štvanice a v září 2019 i na českobudějovické náplavce.
Přemýšleli jste někdy nad tím, co by se stalo, kdyby na Zemi přistáli uprchlíci z cizích planet? Vypadali by jako jedni z nás, nebo úplně jinak? Způsobili by apokalypsu? Naučili bychom se s nimi žít? A jak by se k problematice postavily politické elity?

Světová premiéra 6. 6. 2019, reprízy 8. a 10. 6. 2019  na ostrově Štvanice a 13. a 14. září 2019 na českobudějovické náplavce.
Vstupenky na pražské reprízy v síti GoOut.cz a na www.campq.cz. Vstupenky na českobudějovické reprízy v hodnotě 500 Kč v síti prodejen CBsystem a na www.jihoceskedivadlo.cz 

Janek Lesák a kol.

Pro děti 12+

„Pravda, nám chybí moře. Nám chybí vědomí, že na druhé straně je také svět. Sedíme jako žáby v rybníce a kuňkáme na sebe." 
T. G. Masaryk

V roce 1975 podal Ing. Karel Žlábek zlepšovací návrh v podobě do detailů propracovaného projektu rychlostní železnice, která by podzemním tunelem spojovala České Budějovice s Jadranem. Tunel by ústil na umělém mořském ostrově Adriaport vybudovaném z materiálu vykopaného hloubením tunelu, který se měl stát majetkem československého státu. Ale jeho příběh začíná mnohem dřív... 

Autorská inscenace o lásce k moři a o snech českého národa k výročí 100 let republiky. 

více > >více > >více > >více > >

Debata

/ Zahraniční a bezpečnostní otázky ČR v souvislostech

Debata

/ Setkání s novináři na téma „EU v mediálním světě“

Dělej, sdílej!

divadlo fórum
premiéra: 15. 2. 2019

Divadelní areál Bouda

/ Naděje pro příštích 100

Zahraniční a bezpečnostní otázky ČR v souvislostech

26. 2. 2019 / 19.30 na Půdě

Rok 2018 byl ve znamení oslav stého založení Československa. Mohli jsme celý rok využít k poznávání a připomínání si stoleté historie naší země v nejrůznějších souvislostech a okamžicích. S novým rokem by bylo dobré si pokládat v kontextu naší historie otázky související A co dál? V jakém žijeme světě, či světech? Jaký život bychom chtěli prožít, s jakými hodnotami a jaký svět bychom chtěli předat svým potomkům... ? Na celou řadu otázek spjatých s naší současností a budoucností bychom rádi hledali odpovědi během řady debat uskutečňovaných v Jihočeském divadle, při kterých se budeme setkávat s významnými osobnostmi české společnosti.

Debatu první chceme věnovat postavení České republiky v současné Evropě, našim vztahům a spolupráci s jinými zeměmi a v neposlední řadě diskutovat nad tématy naší bezpečnosti, o reálných hrozbách, ale i nutnosti brát vážně obranu naší republiky, nás i našich spojenců před možným nebezpečím, či nepřáteli.

K debatě na tato témata zve Jiří Šesták mimořádně kompetentní hosty:

Petr Kolář - jeden z nejzkušenějších českých diplomatů porevolučního období, který mimo jiné byl velvyslancem v USA či v Rusku.
Petr Pavel - Armádní generál. Působil na nejvyšších postech Armády České republiky – od roku 2012 byl náčelníkem generálního štábu, od roku 2015 do listopadu 2018 byl předseda nejvyššího vojenského výboru NATO.

Setkání s novináři Na Půdě. Hosty budou přední čeští žurnalisté Jefim Fištejn ( v Česku žijící a česky píšící publicista, esejista a scenárista), Petr Brod (žurnalista, bývalý redaktor rozhlasu, BBC v Londýně, Rádia Svobodná Evropa v Mnichově a v Praze či Süddeutsche Zeitung), a Karel Hvížďala (český novinář, dramatik a spisovatel). Debatovat budeme na témata:

  • proč máme mít svobodná média
  • proč je důležité být součástí Evropské unie

Debatu vede Jiří Šesták. 

Pro děti 8+

Vytvoření profilu na Facebooku: 2 minuty
Založení nového e-mailu: 1 minuta
Vytvoření účtu na Instagramu: 30 vteřin
Natočení videa na mobil: 15 vteřin
Umístění krátkého videa na sociální sítě: 5 - 10 vteřin 

Stačí čtyři minuty a můžeme se bavit! Natočit spolužáka o přestávce, založit mu profil a s vtipným komentářem vypustit do světa... Sranda! Co by se mohlo stát?! Kyberšikana je v dnešní době jedním z nejrozšířenějších sociálně patologických jevů ve většině základních škol. Jak se jí bránit? Kde hledat pomoc? Jak se s jejími následky vypořádat?

Interaktivně-vzdělávací divadelní představení využívající techniky divadla fórum. Společný projekt Malého divadla a Ateliéru 3D.

Co je KYBERŠIKANA, jak ji poznat, co s ní dělat a jak jí předcházet? Vice informací najdete zde.

Hrajeme na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích od 21. 11. 2019

Divadelní areál Bouda je pilířem oslav jubilejního roku Jihočeského divadla. V historických souvislostech je Bouda symbolem velkých nadějí. Předcházela stavbě Národního divadla a v oblasti živého umění sehrála svoji nezastupitelnou roli. Chceme touto originální cestou připomenout, že nová divadelní budova měla na Mariánském náměstí vyrůst už v 60. letech minulého století. To se bohužel nepodařilo, což poznamenalo také Mariánské náměstí, které neplní dobře svou funkci veřejného prostoru. I toto je důležitým tématem, které chce projekt Bouda zdůraznit.

Prodej vstupenek od 1. 7. 2019

více > >více > >více > >více > >

GAME

divadlo, které musíte zažít
premiéra: 14. 4. 2018

Homér: Iliás

/ z cyklu Ke kořenům

Invisible Man

premiéra: 29. 2. 2020

Jak jsem byl Cyrano

velké drámo
premiéra: 4. 10. 2014
Janek Lesák & Natálie Preslová

Partnerem hry je Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Pro hráče 15+

Tohle není divadlo, tohle je hra. Žádné hlediště, žádné jeviště. Příběh, který můžete vidět jen očima jedné z postav. GAME je participační divadlo postavené na principech LARPu (Live Action Role Playing Game) - hraní za fiktivní postavu v reálném čase a prostoru. Je to jako hrát deskovou hru na hracím plánu velikosti tenisového kurtu. Figurku nepotřebujete - tou jste vy sami. V přesný čas začátku buďte připraveni před Malým divadlem, odtud vás odvezeme na tajné místo hry. Neexistuje únikový východ, neexistuje záchranné heslo. Musíte hru hrát a dohrát. Na místě strávíte cca 2 hodiny, poté vás odvezeme zpět na místo srazu. Pravidla se dozvíte na místě. Hru prožijete v kůži jedné z 50 postav příběhu. Abyste zvítězili, budete muset řešit její problémy a plnit její přání. Vývoj hry budete moci kdykoli ovlivnit, ať už svým rozhodnutím, slovy nebo činy. Jak váš příběh dopadne, bude jen a jen na vás. Nevyužijete dovednosti herce, ale dovednosti hráče. Hra vyžaduje schopnost aktivního pohybu a vykonávání herních úkolů (fyzické aktivity, logické úkoly, aktivní komunikace se spoluhráči). Všichni, kdo se GAME zúčastní, se musí aktivně podílet na průběhu hry, není možné se “jen dívat”. Během hry mohou být použity světelné efekty, výstřely, absolutní tma a scény zobrazující explicitní násilí. Hra není vhodná po osoby mladší 15 let. Pro účast ve hře platí dresscode ve stylu 30. let 20. století. (Google vám napoví.) Využít můžete půjčovnu kostýmů Jihočeského divadla. 

Nákupem lístku hra začíná.

Jiří Šesták

Homér: Iliás / z cyklu Ke kořenům znovuobjevující pramy evropské vzdělanosti

Téměř všichni, kteří jsme prošli školou, jsme slyšeli jméno Homér. Velmi mnoho z nás i víme, že je to jméno nejstaršího známého řeckého básníka, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia. Možná i řada z nás ví, že Homérova podoba není známa a že byl údajně slepý. Avšak zcela není mnoho lidí, kteří jedno ze základních děl lidské kultury četli. Díla jehož základní téma vlastně známe – boj slavných mužů starověkého Řecka u hradeb města Tróje o symbolické potrestání únosu nejkrásnější ženy Heleny trójským princem Paridem. Dobytí tohoto města a svízelný návrat jednoho z vítězů této války domů – Odyssea. Možná jsme toto veršované veledílo jsme se i snažili číst, málokomu se to však podařilo. Když si jej však čteme z vlastní zvídavosti, s dostatkem času a vnitřního soustředění, objevíme v něm bohatství příběhů bohů i lidí, jejich sporů, leckdy nám povědomých, neboť rezonují po celá další tisíciletí v literatuře i ve výtvarném umění. Objevíme v něm mnoho povědomých jmen, situací i bohatství jazyka. A objevíme v něm i zachycenou moudrost doby, ze které měla vyrůst neopakovatelná řecká a římská kultura, jeden z pilířů naší civilizace. Je bezpochyby zajímavé a udivující, že v době vzniku tohoto eposu, tedy zřejmě v 8 st. př.n.l., začíná vznikat zásadní text druhého z pilířů evropské a světové kultury – Starý zákon. U tohoto textu všechny autory neznáme, protože vznikal čtyři sta let.

Představení je uváděno v překladu Rudolfa Mertlíka /1980/
Výběr textů – Jiří Šesták
Text čtou – Lenka Šestáková a Jiří Šesták
První uvedení 27.3.2019

Janek Lesák & Natálie Preslová

Neviditelnost existuje. Jsou všude kolem nás. Nevšimnete si jich na ulici, nezavadíte o ně pohledem, ani když sedí přímo naproti vám. Seznamujete se s nimi, ale oni tvrdí, že se přece už dávno znáte. Jejich obličej zapomenete v tu vteřinu, kdy od vás odvrátí zrak. A právě o nich bude tenhle příběh.

Inspirováno skutečnými deníkovými záznamy pana N. O. Bodyho z roku 1906, nalezenými v jeho pozůstalosti. 

Představení je určeno pro věkové kategorie 8+!

Janek Lesák & Natálie Preslová

Pro děti 8+

"Svůj širák odhazuji v dál... pane učiteli, a co je to širák?"

Příběh koktavého Jakuba, který na vlastní kůži zažívá jedno z největších dramat všech dob. Cyrano z Bergeracu v úpravě pro jediného herce!

více > >více > >více > >více > >

Karel - táta vlasti

divadelní manuál pro vladaře
premiéra: 9. 3. 2016

Kronikáři

stručné dějiny světa v muzikálu
premiéra: 17. 3. 2017

Lajka vzhůru letí

psí vesmírná odysea
premiéra: 28. 11. 2017

Maringotka Malého divadla

/ Interaktivní vizuálně-zvuková instalace
premiéra: 29. 5. 2019
Petr Hašek, Helena Kebrtová

Pro děti 8+

"Kupuju hrad, stavím kostel, prodlužuju hradby a pokládám mnicha na svůj klášter." Kdo je na tahu? Přece Karel! Vybudovat vzkvétající říši není zrovna hračka. Ale když se spojí štěstí ve hře s láskou k vlasti, můžou se dít i divy. Přesně jako ve čtrnáctém století za vlády prvního českého krále, který uměl číst a psát. Jevištně-animovaný portrét „největšího Čecha“, který se za svůj život stihl stát nejmocnějším mužem tehdejšího světa a přitom nezapomenout, odkud vzešel.

Inscenace o Karlu IV. k příležitosti sedmistého výročí jeho narození. 

David Hlaváč, Helena Kebrtová, David Košťák

Pro děti 8+

Víte, jak Kolumbus objevil Ameriku nebo jak vedla Johanka z Arku francouzské vojsko do boje? Co když to ale bylo trochu jinak, než jak nás to učili ve škole? Čtrnáctiletému Matyášovi zbyla po tátovi jen hromada zakázaných kronik ve sklepě a jejich vábení se prostě nedalo odolat. A tak se ztratil v dějinách. Jenomže být u toho, když se píše historie, to je někdy pěkně zapeklitá záležitost. Zvlášť, když cestujete ze století do století a snažíte se při tom najít tátu.

Původní rodinný muzikál o příběhu táty a syna na pozadí zběsilého kolotoče dějin. 

Společný projekt Malého divadla, činohry, opery a baletu JD.

V pokladně Jihočeského divadla nebo u našich uvaděčů lze zakoupit soundtrack z muzikálu Kronikáři, v prodeji je také v digitální formě na Supraphonline. CD je také možné stáhnout  např. na iTunesGoogle music a nebo streamovat na Spotify, Deezer Apple music apod. 

David Košťák

Pro děti 8+

Její zemí bylo smetiště a jí patřilo hvězdné nebe nad hlavou. A pak se stala hrdinou. Prvním živým tvorem na oběžné dráze naší planety. Hvězdy na dosah tlapky – a co dál? Vesmír je opojný jako svoboda. Vesmír je nekonečný – ale život ne.

Interaktivní vizuálně-zvuková instalace
70 let výročí vzniku Malého divadla v Českých Budějovicích


Autoři projektu: Veronika Poldauf Riedlbauchová, Jan Čtvrtník a Klára Hejlková

Co se stane, když se spojí genius loci maringotky po slavném loutkářském rodu Kopeckých, loutky ze starých inscenací Malého divadla a nová zvuková technologie schopná simulovat 3D prostor?
Nechte se přenést do zcela svébytného světa, v němž zažijete divadelní vzpomínky doslova na vlastní kůži! Autentický zážitek, určený právě a jen jednomu divákovi, je umožněn díky tzv. binaurálnímu zvuku. Specifičností jeho nahrávání je způsob simulace prostorového vnímání, podobný 3D efektu, tedy snímání zvuku napodobující lidské ucho. A proto podlehněte zážitku, v němž se stírá hranice mezi iluzí a skutečností!
Interaktivní vizuálně-zvuková instalace v maringotce je inspirována historií a inscenacemi Malého divadla v Českých Budějovicích a vytvořena u příležitosti 70 let jeho výročí. Je určena pro diváky od 12 do 99 let.

 

více > >více > >více > >více > >

Návod k přežití zombie apokalypsy

„maso na divadle“
premiéra: 13. 4. 2019

Nuda!

premiéra: 2. 11. 2019

O Palečkovi

průvodce pro malé cestovatele
premiéra: 24. 11. 2018

To, co žije pod tvojí postelí

divadelní studie strachu
premiéra: 27. 10. 2018
Janek Lesák & Natálie Preslová

14+

„Jsou tady. Všude kolem nás. Vždycky jsme o nich věděli, ale netušili jsme, jak daleko to může zajít. Tyhle řádky píšu v opuštěném podzemním krytu pod starou slévárnou. Za pár dní nám dojde voda, budeme muset ven. Ale ať se stane cokoli, přísahám, že naše mozky nedáme snadno. A dokud budeme dýchat, poneseme s sebou základní hodnoty naší civilizace - lidskost, vzájemnou úctu, porozumění. A ruční plamenomet XM42.“

/ Omlouváme se divákům, ale část mozku obsahující druhou část anotace byla autorům vyžrána z hlavy při pokusu zabránit zombie apokalypse v reálném světě. /

Janek Lesák & Natálie Preslová

Co bychom rozhodně neměli dělat, když se nudíme: Hrát si s ohněm. Skočit z útesu do vody. Sjet kopec na sáňkách hlavou dopředu. Svézt se na řídítkách. Vypít maggi. Vyhloubit díru do zdi a utajit ji před učitelem. Olíznout žábu. Vyrobit si domácí ohňostroj. Strkat různý věci do mikrovlnky a čekat, co se stane. Sestrojit vlastní lítající stroj a zkusit ho. Prozkoumat popelnice. Slepit si vteřiňákem všechny prsty k sobě. Nechat v mrazáku vybouchnout flašku vody. Rozbít okno kamenem. Vyrýt něco (sprostýho) do lavice kružítkem. Nalepit kamarádovi na záda cedulku.

Tak nic takovýho nedělejte. My to v tomhle představení taky dělat nebudeme. Fakt ne. Opravdu. Nekecáme. Ani trošku.

…dobře, trošku možná jo.

Úplně nudná show odehrávající se po mnoho let ve školních lavicích. 

Představení je určeno pro věkové kategorie 6+!

Zdeněk Jecelín

Pro děti 3+

Byli jednou dva manželé a ti neměli děti. Jedenkráte když muž na pole odejel orat, narodil se mu zatím doma synek, o nic větší než paleček. Matka ho také hned Palečkem nazvala. Byl to klučík přepodivný! Sotva se narodil, už ho byly plné kouty, po jizbě, po kuchyni běhal, skákal, zpíval, a když bylo k poledni, volal na matku: „Mámo, mámo, dej mi oběd, ať ho otci na pole donesu!“
/ Božena Němcová

Jaké to je plavit se přes velkou louži? Dostat se jedním uchem tam a druhým zase ven? Má každé proč své proto? Dobrodružné vyprávění o malém chlapečkovi s obřím srdcem a o radosti z poznávání světa.

Uvádíme v rámci cyklu Český rok k výročí 100 let republiky.

Janek Lesák & Natálie Preslová

Pro děti 10+

Všichni na téhle planetě máme stejnou zkušenost. Všichni to známe. Probudíte se uprostřed noci, sami ve svém pokoji, je tma a ticho. Ale vy víte, že je něco jinak. Něco tušíte. Posadíte se na posteli, spustíte nohy na zem. V tu chvíli vám to dojde. Nejste tu sami. Nikdy jste nebyli. Něco je tu s vámi.

Zůstaňte pod peřinou! Buďte potichu! Ať se stane cokoliv, nehýbejte se! 

Náš tým je na cestě.  

Baf.

Inspirováno skutečnými událostmi.

více > >více > >více > >více > >

Útěk do Egypta přes Království české

/ Divadelní areál Bouda
sváteční rodinný zážitek se špetkou sebezpytu
premiéra: 19. 12. 2019

Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli, ale my vám to stejně řekneme

jevištní anarchie pro nejmenší
premiéra: 4. 3. 2017

Ztracený svět

/ Otáčivé hlediště
dobrodružná podívaná pro celou rodinu
premiéra: 23. 6. 2018
Preussler - Maksymov - Hašek

Divadelní areál Bouda - Mariánské náměstí České Budějovice 

Sváteční rodinný zážitek se špetkou sebezpytu, vůně jehličí a tradiční české dechovky světového formátu.

Věřte tomu nebo ne, za oněch svatých dob vedla nejkratší cesta z Betléma do Egypta přes Království české. A přesně tudy prchají Marie a Josef s Ježíškem. Nemají peníze ani doklady. Ale co jiného jim zbývá, když v Betlémě už není bezpečno? Mezitím král Herodes posílá telegram císaři Františku Josefovi, ve kterém žádá o pomoc při stíhání podezřelé trojice osob. Dostihnou je pekelné síly spolčené s celní správou c. k. mocnářství?

Svérázný satirický divadelní apokryf o zápasu prostých lidí s byrokratickým aparátem, stejně jako velký univerzální příběh o souboji dobra se zlem. Divadlo pro celou rodinu ve sváteční čas.

Janek Lesák & Natálie Preslová

Pro děti 4+

Přijďte se podívat do divadla... které je úplně celé vaše!

Z Malého divadla záhadně zmizeli herci, režiséři, osvětlovači, zvukaři, uvaděčky i šatnáři. Jenom ty jej můžeš zachránit! Je jenom na tobě, co se bude hrát, a jestli bude mít hlavní roli Karkulka, dinosaurus, nebo někdo úplně jiný... Víte, jak se v divadle vyrábí mlha? Jak rychle člověku můžou narůst vousy? Staň se na chvíli naším kolegou a zachraň svoje Malé divadlo!

První setkání s divadlem pro nejmenší diváky, při kterém se sami stanou tvůrci svého vlastního představení.

O tom, že nejkrásnější pohled na svět je z režisérské židličky.

A. C. Doyle / Z. Jecelín

Vstupenky stále v prodeji! 

Kdesi v hlubinách amazonského pralesa se zastavil čas a vy ještě dnes můžete na vlastní oči spatřit obrovská, strašlivá zvířata z dob dávné prehistorie. Nevěříte? Toto je zpráva o úžasných dobrodružstvích, ve kterých se setkávají nejfantastičtější představy romanopisce s výsledky vědeckého bádání. Věk romantiky neminul. Chyťte si na Krumlově svého pterodaktyla! Dobrodružná podívaná pro všechny věkové i váhové kategorie.

více > >více > >více > >
© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů