Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky Jihočeského divadla - reklamační řád

Zaplacené vstupné, zakoupené záruky ani servisní poplatky se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.

Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě proti jejich zneužití.

Padělání vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. Jihočeské divadlo neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněnými úpravami vstupenky.

Držitel vstupenky je povinen řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce, zejména respektovat a dodržovat stanovený začátek akce.

Změny v programu a obsazení jsou vyhrazeny.

Reklamaci je nutné vždy podat u prodejce, u kterého byly vstupenky zakoupeny.

V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů v prodejním místě, kde byla vstupenka zakoupena. Vstupné za vstupenky zaslané na dobírku nebo eVstupenky je vraceno na číslo účtu zákazníka, který uvede k žádosti o vrácení peněz. K žádosti musí být vstupenky přiloženy.

Vstupenky zakoupené přes internet (eVstupenky) nelze vracet a požadovat vrácení vstupného, protože právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem se nevztahuje na smlouvy o ubytování, dopravě nebo využití volného času, pokud dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

eVstupenka je vstupenka vybavená číselným kódem. eVstupenku zákazník obdrží ve formátu .pdf pro vlastní vytištění na tiskárně, a to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet. Takto zakoupená vstupenka má platnost jako vstupenka zakoupená na některém z prodejních míst CBSystému.

eVstupenkaje při vstupu na danou akci zkontrolována čtecím zařízením nebo uvaděčem.

Akceptovány jsou pouze eVstupenky ve formátu A4 s čitelným čárovým kódem.

Po uplatnění nelze eVstupenku opětovně použít. Při jakémkoli dalším předložení eVstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a nebude na jejím základě povolen vstup na akci bez ohledu na to, kdo ji předloží.

Jihočeské divadlo neposkytuje náhrady zvláštních nákladů (ubytování, cestovní výdaje apod.).

Po zahájení představení se vstupné nevrací.

Zakoupením vstupenky dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který souvisí s obecným nařízením na ochranu osobních údajů, neboli GDPR (General Data Protection Regulation), jež je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. Více informací naleznete zde. 

© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů