Platform Shift +

Platform Shift + / setkání 10 partnerských divadel z celé Evropy v Českých Budějovicích 15. – 18. 1. 2015

Malé divadlo jde do Evropy

Umělecká síť PLATFORM shift+ je určena k výzkumu nových možností tvorby divadla pro mladé publikum ve věku digitálních médií. Spojuje 10 divadel a jednu univerzitu z 9 evropských zemí. Ti budou po dobu 4 let společně zkoumat možnosti divadelní tvorby pro teenagery a možnosti zapojení digitálních technologií při tvorbě pro tuto věkovou skupinu. 

Jedním z partnerů úspěšného projektu se také stalo Malé divadlo Jihočeského divadla, které zároveň v Českých Budějovicích hostilo zástupce všech partnerských divadel na prvním velkém společném setkání. 

„Naše Malé divadlo hostilo po čtyři lednové dny více než třicet divadelních tvůrců – režisérů, dramatiků, šéfů divadel a divadelních lektorů z Německa, Estónska, Maďarska, Norska, Itálie, Francie, Portugalska a Velké Británie, kteří patří ke špičce evropské divadelní tvorby pro děti a mládež. Dle reakcí všech zúčastněných hostů, kteří navštívili naše divadlo, se mezi ně můžeme řadit i my. Co více si přát? Tento úžasný projekt výzkumu divadla pro dospívající mládež může Malému divadlu rozšířit obzor mnohem dále než jen za hranice Českých Budějovic a našeho regionu a přinést mnoho nové inspirace do naší tvorby pro mladého diváka. Je rozhodně na co se těšit.“ říká umělecký šéf Malého divadla Petr Hašek

V průběhu čtyřleté spolupráce vznikne v rámci projektu 40 divadelních inscenací pro mladé publikum, založených na nově vytvořených textech či konceptech vztahujících se k realitě digitálního věku. Většina z nich bude vytvářena na základě přímé spolupráce profesionálních divadel s mladými lidmi v jediném uměleckém dialogu. 

První taková inscenace již pomalu v Malém divadle vzniká. Pracuje na ní kmenový režisér a dramaturg Malého divadla Janek Lesák ve spolupráci se studenty Gymnázia Česká 64. Ti dostali pod vedením profesionálních tvůrců jedinečný úkol - vymyslet koncept vysněné divadelní produkce, která bude příští rok pod jejich vedením uvedena na repertoár Malého divadla. První nápady a myšlenky už studenti prezentovali zástupcům ostatních partnerských divadel na společném budějovickém setkání. Konkrétnější představy o svém díle představí v červnu tohoto roku v Portugalsku. Premiéra inscenace, jejímiž autory se stanou sami studenti je naplánována na jaro 2016. 

Platform shift+ je úspěšný víceletý projekt mezinárodní spolupráce schválený Evropskou komisí v projektu CreativeEurope. Byl podpořen grantem v plné výši 2 milionů Euro (42% z celkové částky k realizaci monumentálního projektu). V minulosti se ho za Českou republiku účastnilo plzeňské divadlo Alfa.

© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů