Debata

/ Zahraniční a bezpečnostní otázky ČR v souvislostech

Tweetněte nás!

Zahraniční a bezpečnostní otázky ČR v souvislostech

26. 2. 2019 / 19.30 na Půdě

Rok 2018 byl ve znamení oslav stého založení Československa. Mohli jsme celý rok využít k poznávání a připomínání si stoleté historie naší země v nejrůznějších souvislostech a okamžicích. S novým rokem by bylo dobré si pokládat v kontextu naší historie otázky související A co dál? V jakém žijeme světě, či světech? Jaký život bychom chtěli prožít, s jakými hodnotami a jaký svět bychom chtěli předat svým potomkům... ? Na celou řadu otázek spjatých s naší současností a budoucností bychom rádi hledali odpovědi během řady debat uskutečňovaných v Jihočeském divadle, při kterých se budeme setkávat s významnými osobnostmi české společnosti.

Debatu první chceme věnovat postavení České republiky v současné Evropě, našim vztahům a spolupráci s jinými zeměmi a v neposlední řadě diskutovat nad tématy naší bezpečnosti, o reálných hrozbách, ale i nutnosti brát vážně obranu naší republiky, nás i našich spojenců před možným nebezpečím, či nepřáteli.

K debatě na tato témata zve Jiří Šesták mimořádně kompetentní hosty:

Petr Kolář - jeden z nejzkušenějších českých diplomatů porevolučního období, který mimo jiné byl velvyslancem v USA či v Rusku.
Petr Pavel - Armádní generál. Působil na nejvyšších postech Armády České republiky – od roku 2012 byl náčelníkem generálního štábu, od roku 2015 do listopadu 2018 byl předseda nejvyššího vojenského výboru NATO.

Z médií
Deník
25. 1. 2019
Z vašich ohlasů


Přidejte svůj ohlas

Vážení návštěvníci webových stránek Jihočeského divadla, upozorňujeme, že anonymní ohlasy a ohlasy obsahující vulgarismy nebudou na našich stránkách zveřejňovány!

Vaše jméno    kontakt


Kontrola proti robotům: Součet 1051 + 4 je:

Tímto, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění, prohlašuji, že mi je alespoň 16 let a uděluji tak svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů příspěvkové organizaci Jihočeské divadlo, se sídlem Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice, IČO: 00073482, za účelem zveřejnění vašeho ohlasu. Upozorňujeme, že anonymní ohlasy a ohlasy obsahující vulgarismy nebudou na našich stránkách zveřejňovány! Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím společnosti Marten & Louis, spol. s.r.o., IČO: 26016168, se sídlem Kostelní 942/46, České Budějovice. Osobní údaje předané tímto způsobem budou uloženy v databázi Jihočeského divadla maximálně po dobu 10 let od vložení a mohou být libovolně upravovány či smazány manuálně i automaticky, online či přes zaměstnance společnosti.  Odvolání souhlasu se zveřejněním či zpracováním poskytnutých dat lze online v této servisní sekci či e-mailem na osobniudaje@jihoceskedivadlo.cz.  V případě podezření na neoprávněné použití Vámi poskytnutých údajů máte právo předat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací zde.

© 2002 - 2020 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů