Světová premiéra velkého příběhu ARCHA NADĚJE

Tweetněte nás!

V pátek 18. prosince 2015 uvede Jihočeské divadlo světovou premiéru činoherní inscenace Archa naděje v režii umělecké šéfky souboru Jany Kališové. Tato hra završí rozsáhlý multižánrový Projekt Archa naděje, který odstartoval v listopadu tohoto roku a zastřešuje řadu zajímavých akcí.

Hra Martina Vačkáře Archa naděje je inspirována deníkem jednoho z přímých účastníků dramatického exodu skupiny českých Židů z Protektorátu Čechy a Morava v roce 1940 ještě před začátkem nucených deportací. Jejich strastiplná cesta skončila méně známou, a přesto významnou historickou událostí - potopením lodi Patria u břehů Haify 25. 11. 1940. Tehdy zde zahynulo 267 osob - členů posádky, britských vojáků a uprchlíků židovského původu, kteří mezi tisíci dalšími prchali do Svaté země před ohrožením ze strany nacistického Německa.

S návrhem na zpracování tohoto tématu do divadelní podoby a s hudbou pro divadlo Na Fidlovačce přišel za Martinem Vačkářem v roce 1999 Tomáš Töpfer. Po třetí verzi scénáře však nenašli vzájemný soulad a z uvedení hry sešlo. Martin Vačkář hru ještě přepracoval a upustil od původního muzikálovho pojetí. „Rozhodl jsem se požádat Janu Kališovou, kterou jsem znal nejen jako vynikající režisérku činoherní, ale také operní, aby si scénář přečetla. Zaujal ji, a přestože nějaká realizace nebyla na obzoru, ohromně mě její zaujetí nabilo a došel jsem k rozhodnutí celé hudební pojetí pozměnit,“ vysvětluje autor hry. „Před rokem a půl mi Jana Kališová sdělila, že na Archu naděje nezapomněla a že by ji chtěla uvést v Českých Budějovicích. To byl pro mě velký svátek! Co se týká hudby, bez váhání jsem před třemi roky požádal Aleše Březinu, jehož skladatelských kvalit i smyslu pro hudební humor si velice vážím. A rád jsem počkal dva roky, než splní své závazky a uvolní se mu čas na Archu. A on mi doporučil Jiřího Ornesta jako textaře. Na Jiřího vtipné a zasvěceně sarkastické texty jsem se těšil,“ dodává Vačkář.

Režisérka divadelní inscenace Jana Kališová, umělecká šéfka činohry Jihočeského divadla, přizvala ke spolupráci na tvorbě scény a kostýmů výtvarnici Janu Zbořilovou (společně pro JD připravily také inscenace Carmen, Žena jako druh, V jámě lvové a Rigoletto) a Jaroslavu Leufenovou k pohybové spolupráci (pro JD inscenace Carmen, Žena jako druh, Je úchvatná!, Rigoletto, Evžen Oněgin).

"Hra Archa naděje je zdařilým spojením dramatického příběhu s humornými okamžiky. Je inspirována již zmíněným autentickým deníkem Karla Brandýse, ve kterém autor popisuje časté koncerty lodní kapely, při kterých uprchlíkům hudba pomáhala překonat nepříznivé zprávy a hlavně nesnesitelné podmínky plavby,“ uvedla Jana Kališová. „Proto se hudba stala i velmi důležitou složkou naší inscenace. Kromě scénické hudby z nahrávky uslyší diváci naživo dvanáct písniček různých hudebních žánrů, swing nevyjímaje.“

Do inscenace obsadila Jana Kališová mimo celý činoherní soubor také hosty, např. Romana Štolpu (do role Hugo Hellera, divadelního režiséra a dirigenta) či Josefa Průdka (učitel tance Nykl), v představení účinkuje 30 herců a hudebníků. V hlavních rolích uvidí diváci Terezu Vítů v roli mladé učitelky Ady, Michaela Vykuse jako jejícho přítele, britského důstojníka Davida, Jiří Untermüller ztvárí postavu Adina tatínka. Věru Hlaváčkovou pak uvidíme v roli Zity Hellerové, filmové herečky a zpěvačky.

Inscenace Archa naděje připomeneme 70 let od skončení 2. světové války a zároveň přispěje k oslavám 750. výročí založení Českých Budějovic. Jedním z účastníků historické plavby byl totiž i budějovický občan Bedřich Popper.

Téma této hry je natolik silné, že se vedení divadla při sestavování letošního dramaturgického plánu inspirovalo k jeho širšímu zpracování a realizaci několika doprovodných akcí, jejichž šňůru odstartovala letošní Noc divadel 21. 11. 2015. Kromě komponovaného večera z písní inscenace a úryvků deníku Karla Brandýse proběhl na Zlatém mostě v blízkosti divadelní budovy pietní happening světel za oběti této tragédie. 26. listopadu 2015 proběhla na půdě Jihočeské univerzity diskuze u kulatého stolu na téma možných podobností dějinné události v roce 1940 se současnou uprchlickou krizí. Tentýž den pak byla vernisáží v Galerii Mariánská zahájena výstava plastik a reliéfů akademického malíře Michala Moravce reflektující téma celého projektu a také úryvků z deníku Karla Brandýse. 2. 12. byl na studiové scéně JD promítán dokumentární film Příběh trosečníků Patrie a proběhla beseda s autorem snímku Pavlem Štinglem. Od listopadu probíhají také přednášky o příběhu lodi Patria na základních a středních školách za účasti pamětnic II. světové války, paní Aleny Popperové a Hany Tvrské. Nedílnou součástí projektu jsou také webové stránky www.archanadeje.cz. Ty mapují nejen všechny části projektu, ale lze zde nahlédnout do samotného deníku Karla Brandýse, přeživšího svědka události potopení Patrie, který byl podkladem pro celou programovou linii projektu a doposud nebyl publikován.


© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů