Konkurz do opery Komedianti

Tweetněte nás!

Jihočeské divadlo a Mezinárodní hudební festival Český Krumlov vyhlašují konkurz na obsazení pěveckých rolí v opeře R. Leoncavalla Pagliacci / Komedianti.

Opera bude uváděna v italském originále před Otáčivým hledištěm Český Krumlov v období od 5. do 10. srpna 2011 (celkem 6 představení), hudebního nastudování se ujme dirigent Mario De Rose, režisérem opery bude Josef Průdek.

V hlavní roli Cania vystoupí argentinský tenorista José Cura.

Aranžovací a hudební zkoušky proběhnou v období od 16. do 29. května a od 28. července do 4. srpna 2011.

Společně s konkurzní přihláškou zašlete i svou live audio popř. video nahrávku, a to do pátku 8. října 2010. Na základě výběru z těchto nahrávek budou úspěšní uchazeči písemně pozváni do finálního kola konkurzu. To proběhne v sobotu a neděli 30. a 31. října 2010 v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích za účasti dirigenta, režiséra a zástupců opery Jihočeského divadla a MHF Český Krumlov. Jevištní zkušenost uchazečů ve zvolené roli vítána.

Konkurz je vyhlášen na obsazení těchto rolí:

Tonio, Nedda, Silivo, Beppe

Uchazeči si ke konkurzu přípraví:

- jednu árii (úryvek) z role v opeře Komedianti

- jednu operní árii dle vlastního výběru

Korepetitor je zajištěn (může být i vlastní), náklady uchazečů spojené s konkurzem nejsou hrazeny, nevyžádané audio či video nahrávky se nevracejí.

Přihlášku na předepsaném formuláři naleznete zde nebo Vám bude na vyžádání zaslána elektronicky.

Přihlášku s nahrávkou zasílejte na adresu:

Jihočeské divadlo
Dr. Stejskala 19
370 47 České Budějovice

Každý uchazeč může podat pouze jednu přihlášku na jednu roli. Informace na tel. 386 711 245 nebo emailu opera@jihoceskedivadlo.cz.


© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů