Sólisté


Mario De Rose
generální hudební ředitel / dirigent

Tomáš Studený
umělecký šéf opery

František Řihout
dramaturg

Lucie Bicanová
tajemnice opery

Michaela Freudenschussová
inspicientka

Martin Veselý
sbormistr

Alexandr Beň
sólista opery / baryton

František Brantalík
sólista opery / basbaryton

Iva Hošpesová
sólistka opery / soprán

Peter Malý
sólista opery / tenor

Romana Strnadová
sólistka opery / mezzosoprán

Barbora Šanderová
asistentka režie

Kateřina Špilauer Hájovská
sólistka opery / soprán

Miroslava Veselá
sólistka opery / soprán

Dagmar Volfová
sólistka opery / alt
 

Orchestr


Martin Peschík
dirigent

Martin Červinka
housle I. / koncertní mistr

Václav Žák
violoncello / koncertní mistr

Eliška Bendová
klarinet

Milan Bílek
bicí

Lana Bílková
housle II.

Věra Böhmová
flétna

Karel Bulán
hoboj

Josef Bürger
housle I.

Josef Cibula
flétna

Lilia Červená
korepetitor

Marie Eiblová
violoncello

Irena Fialová
viola

Jiří Hanzal
trombon

Martin Hejn
fagot

Pavel Hoch
kontrabas

Zdeněk Jirsa
lesní roh

Igor Kačírek
housle II.

Pavla Kačírková
flétna

Michal Kazár
housle I.

Josef Klíma
viola

Jaroslav Klíma
fagot

Zuzana Kolářová
housle II.

Larissa Koltsová
viola

Jan Korbel
housle II.

Otakar Kovář
trombon

Josef Krejčík
trombon

Oto Kříž
klarinet

Dana Křížová
klarinet

Tomáš Lapice
bicí

Eva Nepivodová
II. housle

Roman Ondřich
klarinet

Michal Petřík
lesní roh

Libor Petřvalský
housle II.

Václav Plášil
housle I.

Vojtěch Pospíšil
hoboj

Jaroslava Procházková
viola

Jiří Rychetník
kontrabas

Daneš Sládek
trombon

Zdeněk Škoda
fagot

Petr Štochl
violoncello

Milan Študlar
hoboj

Jiřina Tauerová
housle I.

Mikoláš Troup
korepetitor

Miroslav Valenta
lesní roh

Marie Vargová
housle I.

Veronika Vlnová
harfa

Zdeněk Vrubel
lesní roh

Petr Vyroubal
kontrabas

Karel Watzko
housle II., tajemník orchestru

Marie Watzková
viola

Zdeněk Zavřel
trubka

Jiří Zikmunda
I. trubka

Marie Žáková
violoncello
  

Sbor opery


Jolana Bártová

Vladana Bernatová

Kateřina Bukovská

Gabriela Burianová

Pavel Dušek

Pavel Klenka

Michaela Korychová

Zdeňka Lapicová

Jana Málková

Otakar Novák

Jozef Novotný

Jiří Pasovský

Zuzana Peschíková

Martin Pupík

Lukáš Randák

Světlana Šoka

Pavel Tůma

Blanka Zahradníková
  

Externí spolupráce


© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů