Sólisté


Mario De Rose
generální hudební ředitel / dirigent

Tomáš Studený
umělecký šéf opery

František Řihout
dramaturg

Blanka Zahradníková
tajemnice opery

Michaela Freudenschussová
inspicientka

Martin Veselý
sbormistr

Sergej Škalikov
baletní mistr

Alexandr Beň
sólista opery / baryton

František Brantalík
sólista opery / basbaryton

Josef Falta
sólista opery / tenor

Iva Hošpesová
sólistka opery / soprán

Peter Malý
tenor

Romana Strnadová
sólistka opery / mezzosoprán

Kateřina Špilauer Hájovská
sólistka opery / soprán

Miroslava Veselá
sólistka opery / soprán

Dagmar Volfová
sólistka opery / alt

Orchestr


Martin Peschík
dirigent

Jan Bubák
dirigent

Martin Červinka
housle I. / koncertní mistr

Václav Žák
violoncello / koncertní mistr

Milan Bílek
bicí

Lana Bílková
housle II.

Věra Böhmová
flétna

Karel Bulán
hoboj

Josef Bürger
housle I.

Josef Cibula
flétna

Lilia Červená
korepetitor

Marie Eiblová
violoncello

Irena Fialová
viola

Rostislav Frák
housle II.

Martin Hejn
fagot

Pavel Hoch
kontrabas

Zdeněk Jirsa
lesní roh

Igor Kačírek
housle II.

Pavla Kačírková
flétna

Michal Kazár
housle I.

Jaroslav Klíma
fagot

Josef Klíma
viola

Zuzana Kolářová
housle II.

Larissa Koltsová
viola

Jan Korbel
housle II.

Otakar Kovář
trombon

Josef Krejčík
trombon

Oto Kříž
klarinet

Dana Křížová
klarinet

Tomáš Lapice
bicí

Lenka Ochmanová
housle I.

Roman Ondřich
klarinet

Marie Pešková
housle I.

Michal Petřík
lesní roh

Libor Petřvalský
housle II.

Václav Plášil
housle I.

Vojtěch Pospíšil
hoboj

Jaroslava Procházková
viola

Jiří Rychetník
kontrabas

Daneš Sládek
trombon

Zdeněk Škoda
fagot

Petr Štochl
violoncello

Milan Študlar
hoboj

Jiřina Tauerová
housle I.

Miroslav Valenta
lesní roh

Marie Vargová
housle I.

Aleš Vítek
korepetitor

Veronika Vlnová
harfa

Zdeněk Vrubel
lesní roh

Petr Vyroubal
kontrabas

Karel Watzko
housle II., tajemník orchestru

Marie Watzková
viola

Zdeněk Zavřel
trubka

Jiří Zikmunda
I. trubka

Marie Žáková
violoncello
 

Sbor opery


Jolana Bártová

Kateřina Bukovská

Gabriela Burianová

Alena Čechová

Pavel Dušek

Světlana Juránková

Pavel Klenka

Michaela Korychová

Zdeňka Lapicová

Jana Málková

Jan Mrkvička

Otakar Novák

Jozef Novotný

Jiří Pasovský

Zuzana Peschíková

Lukáš Randák

Pavel Tůma
   

Externí spolupráce


© 2002 - 2017 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice